อยากเลิกสุรา

     ท่านสามารถวัดระดับการติดสุราของท่านหรือบุคคลใกล้ชิดได้จากเว็บไซต์ http://www.1413.in.th/audit/drinkingProblems.htm
สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกดื่มสุรา หรือมีคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดติดสุรา สามารถปรึกษาสายด่วน 1413 เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเลิกสุราได้ บริการดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น โดยเปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ หากโทรนอกเวลาทำการหรือวันหยุด จะมีระบบฝากข้อความ ชื่อ และเบอร์โทรกลับ นอกจากนี้ยังมีบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกสุราผ่านระบบอัตโนมัติ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการส่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหาเลิกสุราทางไปรษณีย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ปรึกษาสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย

      สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เป็นระบบการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสุขภาพจิตโดยทั่วไป รวมถึงแนวทางป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยประชาชนผู้ใช้บริการจะ ได้รับคำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชนในเบื้องต้น เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ