เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ

HITAP มีสาระน่ารู้ที่เกิดจากผลการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพที่เชื่อถือได้ ทั้งด้านยา การรักษา เครื่องมือแพทย์และนโยบายด้านสุขภาพที่ประชาชนไทยควรรู้ อ่านสาระน่ารู้เหล่านี้ได้ที่ ?ข้อมูลสำหรับประชาชน? ...
2014-10-29 22:31:04

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพ

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
2014-09-20 13:23:04

การตรวจค้นหาโรคไตอักเสบ

การตรวจปัสสาวะและเลือดมีประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง แต่หากทำไปโดยไร้จุดมุ่งหมายว่าจะค้นหาโรคอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ การที่ชนิดและความเข้มข้นของสารที่ปะปนอยู่ในปัสสาวะและเลือด...
2014-10-29 22:14:10

การตรวจหาโรคหืดในผู้ที่ไม่มีอาการ

ปัจจุบันปัญหามลพิษในอากาศ เป็นสาเหตุให้คนกังวลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหืดกันมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่มีอยู่ เป็นเหตุให้ "การตรวจในห้องปฏิบัติการ" ...
2014-10-29 22:14:51

อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องบางส่วน

การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง เป็นวิธีการตรวจร่างกายที่พบเห็นได้อย่างแพร่หลายในชุดตรวจสุขภาพที่ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลต่างๆ
2014-10-29 22:15:04

การตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของอวัยวะต่างๆ

การตรวจแบบนี้เป็นการตรวจแบบไม่มีจุดหมายเฉพาะว่าต้องการค้นหาความเสี่ยงหรือโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะจึงนับเป็นการตรวจแบบเหวี่ยงเเหจริงๆ ...
2014-10-29 22:15:19

การเอ็กซเรย์ปอด

การเอ็กซเรย์ปอดเป็นวิธีที่นิยมและเป็นที่ยอมรับในการวินิจฉัยวัณโรค เพราะวัณโรคส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอด และมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่รักษายากที่สุดอย่างหนึ่ง ...
2014-10-29 22:15:36

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วย PSA

PSA หรือ Prostate-specific antigen เป็นเอ็นไซม์ชนิดหนึ่งที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของมะเร็งต่อมลูกหมากจึงถูกนำมาใช้ในการวางแผนและติดตาม...
2014-10-29 22:15:50

การตรวจสุขภาพแบบใดคือตรวจร้ายเสีย

โรคและปัญหาสุขภาพสำคัญ ที่ตรวจแล้วมีโทษมากกว่าประโยชน์ทั้งโทษต่อร่างกาย และการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ โดยข้อมูลจากงานวิจัยหรือข้อมูลทางวิชาการต่างๆ...
2014-10-29 22:16:04

มะเร็งลำไส้ใหญ่

ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่พบได้บ่อยในปัจจุบันเนื่องจากพฤติกรรมการกินและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การรับประทานเนื้อสัตว์มาก แต่รับประทานผักและผลไม้น้อย เป็นต้น
2014-10-29 22:16:17
1 2 3 Next