ตรวจสุขภาพแบบใดคือตรวจดีได้

โรคและปัญหาสุขภาพสำคัญ ที่คนไทยควรป้องกันด้วยการ ตรวจสุขภาพประจำปี...
2014-10-29 22:19:16

ชุดตรวจคัดกรองสุขภาพนี้มีที่มาอย่างไร

เริ่มจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากหน่วยงานด้านสุขภาพที่สำคัญ แพทย์จากราชวิทยาลัยต่างๆ ตัวแทนภาคประชาชนและประชาสังคม เข้ามาร่วมกันค้นหาโรคหรือปัญหาสุขภาพที่สำคัญ...
2014-09-12 12:05:50

เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

ที่ผ่านมาคนไทยจ่ายเงินจากกระเป๋าตัวเองในการตรวจสุขภาพประจำปีไม่ใช่น้อยๆ คือรวมจากทั้งระบบแล้วประมาณ 2,200 ล้านบาท ถ้ารวมค่าใช้จ่ายแบบที่จ่ายเองและรัฐจ่ายให้ก็จะสูงถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี
2014-10-29 22:19:29

ที่มาของโครงการ

โครงการเช็คระยะสุขภาพ: ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการคัดกรองทางสุขภาพ ระดับประชากรในประเทศไทย
2014-10-29 22:19:51