การตรวจค้นหาโรคไตอักเสบ

การตรวจปัสสาวะและเลือดมีประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง แต่หากทำไปโดยไร้จุดมุ่งหมายว่าจะค้นหาโรคอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ การที่ชนิดและความเข้มข้นของสารที่ปะปนอยู่ในปัสสาวะและเลือด...
2014-10-29 22:14:10

การตรวจหาโรคหืดในผู้ที่ไม่มีอาการ

ปัจจุบันปัญหามลพิษในอากาศ เป็นสาเหตุให้คนกังวลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหืดกันมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่มีอยู่ เป็นเหตุให้ "การตรวจในห้องปฏิบัติการ" ...
2014-10-29 22:14:51

อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องบางส่วน

การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง เป็นวิธีการตรวจร่างกายที่พบเห็นได้อย่างแพร่หลายในชุดตรวจสุขภาพที่ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลต่างๆ
2014-10-29 22:15:04

การตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของอวัยวะต่างๆ

การตรวจแบบนี้เป็นการตรวจแบบไม่มีจุดหมายเฉพาะว่าต้องการค้นหาความเสี่ยงหรือโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะจึงนับเป็นการตรวจแบบเหวี่ยงเเหจริงๆ ...
2014-10-29 22:15:19

การเอ็กซเรย์ปอด

การเอ็กซเรย์ปอดเป็นวิธีที่นิยมและเป็นที่ยอมรับในการวินิจฉัยวัณโรค เพราะวัณโรคส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอด และมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่รักษายากที่สุดอย่างหนึ่ง ...
2014-10-29 22:15:36

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วย PSA

PSA หรือ Prostate-specific antigen เป็นเอ็นไซม์ชนิดหนึ่งที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของมะเร็งต่อมลูกหมากจึงถูกนำมาใช้ในการวางแผนและติดตาม...
2014-10-29 22:15:50
1