เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

ที่ผ่านมาคนไทยจ่ายเงินจากกระเป๋าตัวเองในการตรวจสุขภาพประจำปีไม่ใช่น้อยๆ คือรวมจากทั้งระบบแล้วประมาณ 2,200 ล้านบาท ถ้ารวมค่าใช้จ่ายแบบที่จ่ายเองและรัฐจ่ายให้ก็จะสูงถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี
2014-10-29 22:19:29
1