การตรวจสุขภาพแบบใดคือตรวจร้ายเสีย

โรคและปัญหาสุขภาพสำคัญ ที่ตรวจแล้วมีโทษมากกว่าประโยชน์ทั้งโทษต่อร่างกาย และการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ โดยข้อมูลจากงานวิจัยหรือข้อมูลทางวิชาการต่างๆ...
2014-10-29 22:16:04
1