ฉันอ้วนหรือผอมไปหรือไม่

น้ำหนัก กิโลกรัม
ส่วนสูง เซนติเมตร
รอบเอว เซนติเมตร
เพศ